RESULTAAT

Resultaat bereiken door een juiste balans tussen risico en rendement.
ONZE VISIE OP VERMOGEN

Verstandig vermogensbeheer begint met een reële visie op wat kan, maar zeker ook wat niet kan

Het resultaat zien we als het gevolg van met elkaar verstandige keuzes maken. Wij doen geen toezeggingen over de rendementen die wij voor u zullen realiseren. Liever besteden wij aandacht aan de haalbaarheid van uw wensen en doelstellingen.

‘Ik ben betrokken bij mijn klanten.’

BART VAN DAM

‘Betrokken bij mijn klanten. Ik ken de meesten goed, al verschilt het contact per persoon.’

‘Wij laten ons niet leiden door de waan van de dag, toch volg ik de financiële ontwikkelingen op de voet. Indien er zich periodes van dalende koersen voordoen, raakt het mij indien mijn klanten zich hierover zorgen maken.’

ERIK COUPERUS

‘Voor mij is essentieel dat de alom aanwezige betrokkenheid leidt tot het gewenste resultaat voor de cliënt.’

‘Hierbij hecht ik veel waarde aan het realiseren van de langetermijn-doelstelling van de cliënt. Zo ben ik altijd op zoek naar innovatieve beleggingsmogelijkheden die hieraan bijdragen.’

‘Altijd op zoek naar innovatieve beleggings-mogelijkheden.’