Vermogensbeheer

Uw portefeuille krijgt onze volledige aandacht.
Met onze kennis en ervaring hebben wij het vermogen om vanuit de juiste strategische middelenverdeling het beste resultaat voor uw portefeuille te bereiken.

Voor wie

Wij richten ons op particulieren, stichtingen en verenigingen met een substantieel vermogen. Voor al onze cliënten stellen wij een tripartite overeenkomst op tussen Van Lawick & Co., de cliënt en de depotbank.

BELEGGINGSBELEID

Van Lawick & Co. hanteert een consistent beleggingsbeleid.
Wij staan u bij van het initieel advies over de te volgen strategie tot aan de portefeuillesamenstelling en de keuze van de fondsbeheerders.

Wij bieden vermogensbeheer op maat. Wij hanteren een consistent beleggingsbeleid. Wij gaan hierbij uit van een aantal fundamentele beleggingsbeginselen en handelen hier consequent naar.

 

STRATEGISCHE MIDDELENVERDELING

Een weloverwogen strategische middelenverdeling van het vermogen is volgens ons het fundament van uw beleggingsportefeuille en is daarmee bepalend voor het verwezenlijken van uw wensen en beleggingsdoelstellingen.

ANALYSEMODELLEN

Om tot een juiste middelenverdeling te komen maken wij gebruik van analysemodellen waarmee wij de risico’s inzichtelijk maken die gepaard gaan met het realiseren van uw doelstellingen.
Deze modellen zijn gebaseerd op asset & liability management technieken en scenarioanalyses die al langer dienst doen bij institutionele beleggers. Deze modellen geven inzicht in de haalbaarheid van doelstellingen.

RENDEMENT

Door onze kennis en ervaring hebben wij het vermogen om met de juiste strategische middelenverdeling en met periodiek bijsturing het beste resultaat voor u te behalen om daarbij de gestelde doelstellingen te bereiken.

Het uitgangspunt is een goed gespreide portefeuille van beleggingen met een lage onderlinge correlatie. Afhankelijk van de beleggingscategorie beleggen wij in indexfondsen of actief beheerde beleggingsfondsen.

De kern van de portefeuille wordt belegd in een goed gespreide obligatieportefeuille en aandelen-indexfondsen die u verzekeren van marktrendementen tegen lage kosten en marktconforme risico’s.

BALANS HOUDEN

Indien de verschillende beleggingscategorieën van hun normweging verwijderd raken, passen wij deze op gepaste momenten/periodiek aan. Deze herweging zorgt ervoor dat uw middelenverdeling en risicoprofiel in overeenstemming blijven met de strategische keuzes voor de lange termijn.

Depotbanken

Via onze depotbanken krijgt u toegang tot het bancaire systeem.
Daarbij staan zij ons onder meer bij met de effectenadministratie, rapportages, kredietverlening en orderuitvoering. De keuze van een depotbank kan in overleg worden bepaald.

Tarieven

Wij zijn helder over de totale kosten.
De hoogte en opbouw van de beheervergoeding van Van Lawick & Co. is afhankelijk van de omvang en verdeling van het te beheren vermogen. Daarnaast brengen de depotbank en de beleggingsfondsen kosten in rekening. Ook hierover bieden wij volledige transparantie.